Ölands fågelhundsklubb växer

Ölands fågelhundsklubb som just firat 50 år utökar nu sitt verksamhetsområde. Till klubben förs Östsvenska fågelhundsklubben samt Gotland. Detta betyder att klubben nu får ca 100 medlemmar, flera aktiviteter och ett betydligt större verksamhetsområde. Till styrelsen har adjungerats Eva Granfeldt från tidigare Östsvenska och Björn Meijel från Gotland. Eftersom vi inom den nuvarande geografin finner …

Ölands fågelhundsklubb växer Läs mer »

Rapphönsenkät 2020

ÖFK har de senaste åren gjort en årlig enkät över tillgången på rapphöns på Öland. Svaren, i aggregerad form, redovisas på ÖFKs hemsida och på årsmötet. Både medlemmar och andra intresserade är välkomna att svara på enkäten. ÖFK arbetar för att genom ökad kunskap förbättra situationen för de vilda rapphönsen på Öland och genom att …

Rapphönsenkät 2020 Läs mer »

Resultat från höstprovet 17-18 oktober

Två fina dagar till ända med gott om rapphönskullar på huvudprovet 2020. Lördagens blandparti gick på Per Ahlqvist härliga marker i Södra Sandby med hela 8 rapphönskullar i markerna. Lördagens pristagare blev Östbergets Äzzla med ägare och förare Marie Frändegård med ett 3 pris ukl och hela tre vandringspriser. Kennel Landborgens VP, till bästa unghund.Minne av …

Resultat från höstprovet 17-18 oktober Läs mer »

Förslag till sammanslagning mellan Ölands fågelhundsklubb och Östsvenska fågelhundsklubben

Östsvenska fågelhundsklubben har 28 medlemmar (ÖFK har drygt 40 medlemmar) och de är för få för att upprätthålla en meningsfull verksamhet. Deras verksamhetsområde gränsar till ÖFK:s och omfattar Östergötland och delar av Sörmland och Småland. Se kartan här nedan. De har därför anmält intresse av att uppgå i ÖFK. Fågelhundarnas arbetsutskott (FA) anser att detta …

Förslag till sammanslagning mellan Ölands fågelhundsklubb och Östsvenska fågelhundsklubben Läs mer »

Claes Carnbring på ripjakt

Skicka gärna in bilder och text om ni haft en trevlig jakt, framgångar på prov eller något annat trevligt/intressant så vi får en levande hemsida. Här kommer lite bilder från Claes Carnbrings ripjakt 2020.

Ny hemsida och admin

Nu har vi fått en ny hemsida! Vid tangenterna Erik Sääf som har tagit över arbetet med hemsidan efter Anders Åslunds gedigna arbete. Det fick bli en ny hemsida då jag inte hittade något verktyg att jobba vidare med Anders hemsida.