Hur får vi flera vilda rapphöns?

ÖFK har tagit fram en enkel broschyr om rapphöns. Den beskriver hur vi kan göra för att få flera vilda rapphöns. Broschyren kan laddas ner här. Om du hellre vill ha några tryckta exemplar för att sprida till jordbrukare eller andra kan du vända dig till någon i styrelsen. Om det blir aktuellt för dig att träffa en …

Hur får vi flera vilda rapphöns? Läs mer »

Redovisning av 2020 års rapphönsenkät

Vi har fått 13 svar på årets rapphönsenkät och lämnar här en kortfattad redovisning. Totalt omfattar svaren 6530 ha vilket är ungefär lika stor areal som tidigare år. Några har kommit till och några har fallit ifrån vilket naturligtvis medför att resultaten inte är helt jämförbara. Resultaten visar en uppåtgående trend för rapphönsen även om …

Redovisning av 2020 års rapphönsenkät Läs mer »

Planerade aktiviteter 2021

Alla planer för 2021 är än så länge mycket preliminära. Orsaken är givetvis de restriktioner som den pågående pandemin kommer att medföra. I takt med att läget klarnar kommer ytterligare information att läggas ut på vår hemsida…

Ölands fågelhundsklubb växer

Ölands fågelhundsklubb som just firat 50 år utökar nu sitt verksamhetsområde. Till klubben förs Östsvenska fågelhundsklubben samt Gotland. Detta betyder att klubben nu får ca 100 medlemmar, flera aktiviteter och ett betydligt större verksamhetsområde. Till styrelsen har adjungerats Eva Granfeldt från tidigare Östsvenska och Björn Meijel från Gotland. Eftersom vi inom den nuvarande geografin finner …

Ölands fågelhundsklubb växer Läs mer »

Rapphönsenkät 2020

ÖFK har de senaste åren gjort en årlig enkät över tillgången på rapphöns på Öland. Svaren, i aggregerad form, redovisas på ÖFKs hemsida och på årsmötet. Både medlemmar och andra intresserade är välkomna att svara på enkäten. ÖFK arbetar för att genom ökad kunskap förbättra situationen för de vilda rapphönsen på Öland och genom att …

Rapphönsenkät 2020 Läs mer »