Östergötland Vår, 29 mars

Rapport från östgötaprovet

Tisdagen den 29 mars arrangerade klubben ett jaktprov i Östergötland. Ett blandparti med 11 hundar under domare Kjell Gustavssons vakande ögon prövades på vilda rapphönsen i närheten av Mantorp. Vackert väder och hela 13 par plus några ”singel” fåglar förgyllde dagen. De vilda hönsen visade sig vara ”svårflörtade” för hundarna för endast två priser delades ut.
2 ukl till P, Ljunguddens Ossian med förare Torbjörn Larsson
2 ökl till IRS, Bird Hunters Choice Shadi med förare Ali Sadizand.

Stort tack till domare Kjell Gustavsson, markvärd Torbjörn Larsson och kommissarie.

UKL, TRÄFALLET MM KOJAC, ES, LUNDBERG MICHAEL
UKL, LJUNGUDDENS OSSIAN, P, LARSSON TORBJÖRN
UKL, SKEDOMS ROSANNA, ES, WEIBULL LUNDBERG KERSTIN
UKL, COACHMANS FAB FANNY FOR MARTINIS, GS, JOHANSSON MARTIN
UKL, FINNLIDENS HALLON, ES, HANSSON KATARINA
UKL, BIRD HUNTERS CHOICE TEQUILA, IRS, JÖNSSON MATHIAS
ÖKL, TOP POINT MINNA, P, SJÖBERG MARIE-LOUISE
ÖKL, HERRSKAPETS TOPNOTCH, ES, SUNDQVIST CHARLOTTA
ÖKL, BIRD HUNTERS CHOICE SHADI, IRS, SAIDIZAND ALI
ÖKL, HAGALIDENS MY SWEET LORD, ES, SUNDQVIST CHARLOTTA
ÖKL, LJUNGUDDENS BELLA, P, JOHANSSON ALEXANDER

Välkommen till vårprov i Östergötland 

Program: 
1 parti, ukl/ökl max 10 hundar. 
(Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FA:s jaktprovsregler.) 

Kommissarie: 
Anna Olsson

Provledare
Eva Granfeldt

Domare: 
Kjell Gustafsson

Markvärd
Torbjörn Larsson

Avgift
600 kr per hund och start. Gäller samtliga jaktprovsklasser. 
Insättes på ÖFK:s pg 42 89 25-2. Du kan även swisha betalning till 123 252 2209.  
Märk inbetalningen med hundens namn, klass och vilket prov det gäller (Öland, Östergötland eller Gotland).  

Anmälan sker till anna@harkullen.se på FAs-blankett som ska vara fullständigt ifylld.
Apportbevis krävs för start i ÖKL. 
https://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/ 
 
Sista anmälningsdag
Anmälan ska vara inlämnad senast 2022-03-14, då skall komplett anmälningsblankett samt startavgift vara kommissarien och kassören tillhanda. 

Övrigt: 
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar. 
Regler enligt FA:s jaktprovsregler, https://fa-avance.se/ladda-hem/regler/ 

Plats: Circle K vid E4 Mantorp
Tid: kl 9.00

Tänk på att det är förnyat regelverk fr o m 2022-01-01  

Välkomna!