INSTÄLLT!! Östergötland fältprov 1 april

PROVET ÄR INSTÄLLT PGA SNÖ
Program

Startande hundar
UKL
Herrskapets Give me Five
Herrskapets Fix it Rose
Zettertjärns Rozanne

ÖKL
Ljunguddens Bella
Venatio’s Charm
Bovattnets Ork
Furukollen’s Silver-Pigeon

Lördag 1 april
UKL/ÖKL ett parti, max 10 hundar, domare Torbjörn Larsson
Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FA:s jaktprovsregler

Provledare
Claes Lindström
claeslindstrom53@gmail.com
070-352 83 81

Kommissarie
Anna Olsson
ostgota@ostrafagelhundsklubben.se
070-392 30 05

Plats
Circle K vid E4 Mantorp
Samling kl 08:30

Avgift jaktprov
600 kr per hund och start. I första hand Swish till 123 252 2209 eller till ÖFK:s pg 42 89 25-2
Märk inbetalningen med hundens namn, klass och datum.

Anmälan görs på FA-blankett som ska vara fullständigt ifylld och skickas till kommissarien. https://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/.
För utlandsägd hund måste kopia på registreringsbevis bifogas.
Sista anmälningsdag är 18 mars 2023. Då ska komplett anmälningsblankett samt startavgift vara kommissarien och kassören tillhanda.

Övrigt
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar. Regler enligt FA:s jaktprovsregler.

Varmt välkomna önskar Östra Fågelhundsklubben