Om Ölands Fågelhundsklubb

Ölands Fågelhundklubb bildades 1969
Klubben är en underavdelning inom FA – Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, vilken bildas av specialklubbarna Svenska Pointerklubben – SPK, Svenska setterklubben för Engelsk setter -SSK, Svensk Irländsksetterklubb – SISK samt Svenska Gordonsetterklubben – SGSK

Klubben finns tidigast omnämnd i FAs årsbok från 1971. Då var Gerard Olsson, Borgholm ordförande och Bengt E Holmberg, Mörbylånga kassör och tillika sekreterare.

Året innan, 1970, avhölls vad som kan vara klubbens första officiella prov vid Mörbylånga den 10 – 11 oktober. 31 hundar startade. Man hade Ukl, Ökl och Segrarklass.
Black Luckys Lola vann en solklar seger och tilldelades Cert och Hp.

Som Jan Nilsson så inlevelsefullt berättade vid utdelningen av hedersmedlemskapet finns hans kritik på Cleo nedtecknad i årsboken från 1971. Till tröst för oss alla andra…

Klubben har idag tre hedersmedlemmar och de förärades sina utmärkelser vid jaktprovsmiddagen på Stora Frögården den 25 oktober 2014.
Göran Häggfors blev hedersmedlem 2010 men fick sitt bevis denna dag, samtidigt som Nils-Erik Nilsson och Jan Nilsson.
Tre människor som vigt större delen av sina vuxna liv till Ölands Fågelhundklubb och engelsk setter.
Utdelare var ordförande Sverker Lundh och Göran Häggfors