FA- Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott SFK - Södra Fågelhundklubben VFK - Västsvenska Fågelhundklubben
SPK - Svenska Pointerklubben GFK - Gotlands Fågelhundklubb ÖSFK - Östsvenska Fågelhundklubben
SSK - Svenska Setterklubben för Engelsk setter MFK - Mellansvenska Fågelhundklubben NNFK - Nedre Norra Fågelhundklubben
SISK - Svenska Irländsk Setterklubben VBFK - Västerbottens Fågelhundklubb SNFK - Södra Norrbottens Fågelhundklubb
SGSK - Svenska Gordonsetterklubben ÖNFK - Övre Norra Fågelhundklubben  
SKK - Svenska Kennelklubben