ÖFK:s skogsprov i Åseda 18 augusti 2018 är inställt!

På grund av den extrema vädersituationen har vi valt att avlysa skogsprovet. Det är fruktansvärt torrt i markerna. Djuren i skogen har problem, det finns inget vatten i diken och kärr. Dessutom har Kalmar län förbjudit träning av älghundar och grisjakt med hund av hänsyn till både det vilda och hundarna.
  Vi vill jaga skogsfågel men det anstränger hundarna lika hårt och vill inte ha dem inlagda med dropp och syrgas vilket nyligen har hänt med eftersökshundar.   

ÖFK:s höstprov i Grimslöv 23 september 2018

Kommissarie Daniel Gustavsson 072-159 63 40
grimsnas@gmail.com
Provledare Jim Flinkfeldt 070 237 75 58
Program: Söndag 23 september
08.00 Samling vid Föreningslokalen i Grimslöv, Skatelövsvägen 68
08:15 Avfärd UKL. OBS! Endast Unghundsklass
Medhavd lunch i marken.
Avgift 600 kr per hund och start. Gäller samtliga klasser.
Insättes på ÖFK:s pg 42 89 25-2
Sista anmälningsdag och blanketter Den 16 september skall anmälningsblankett vara kommissarien tillhanda och startavgift inbetald på konto enligt ovan.
Anmälan görs på FA-blankett som ska vara fullständigt ifylld.
Apportbevis krävs för start i ÖKL.

För utlandsägda / registrerade hundar skall kopia av registreringsbevis bifogas.
Begränsning Ett parti Ukl. Eventuellt Ökl. Unghundar har företräde Vid överteckning gäller FA:s jaktprovsregler. 
PM kommer på hemsidan ca en vecka för provet
Domare Camilla Paradis  
Förläggning Kontakta kommissarien
Startlista GST Girifjällets Maja
EST Danguns Jedi
GST Sydåens U Sassenach
GST Svartekällans Shadow
PH Södersjöns Rusty
ESH Danguns Obi Wan
ESH Vargofjällets Atlas
PH Aeris Floyd
ESH Danguns Chewbacca
PH Fugledes Charly
PT Södersjöns Finn MC Missile
EST Vallarfjällets Akki
EST Vallarfjällets Arriba
EST Karsnäs Sherpa
Pristagare blev ESH Danguns Obi Wan Kenobi 3 UKL
Daniel Van De Meulebrouck
GST Svartekällans Shadow 1 UKL hp
Bengt Stensson
PH Södersjöns Södersjöns Finn MC Missile  1 Ukl
Henrik Nilsson

Gladast av dem alla - Henrik Nilsson

 


ÖFK:s höstprov på Öland 20 - 21 oktober 2018

Kommissarie Pia Jelkeståhl 070-827 27 34
piajelkestahl@gmail.com
Provledare Patric Sundin 070-928 13 31
 
Program: Lördag 20 oktober
08.00 Samling på Stora Frögården, Mörbylånga
08.15 Avfärd UKL/ÖKL, SKL
Medhavd lunch i marken.
19.00 Middag Stora Frögården
  Söndag 21 oktober
08.00 Samling Stora Frögården, Mörbylånga
08:15 Avfärd UKL/ÖKL
Medhavd lunch i marken.
Avgift 600 kr per hund och start. Gäller samtliga klasser.
Insättes på ÖFK:s pg 42 89 25-2
Sista anmälningsdag och blanketter Den 13 oktober skall anmälningsblankett vara kommissarien tillhanda och startavgift inbetald på konto enligt ovan.
Anmälan görs på FA-blankett som ska vara fullständigt ifylld.
Apportbevis krävs för start i ÖKL.

För utlandsägda / registrerade hundar skall kopia av registreringsbevis bifogas.
Begränsning Två partier per dag. Vid överteckning gäller FA:s jaktprovsregler. 
Domare Lars Thulin, Hans Lundvall och Daniel Gustavsson
Förläggning STF Vandrarhem Stora Frögården.
Stora Frögårdsvägen 12, 386 60 Mörbylånga
Telefon: 0485-363 33 E-post: post@storafrogarden.se. Du bokar ditt boende själv
Middag På förläggningen lördag kväll. Anmälan görs till kommissarien i samband med provanmälan.
Deltagarlista  
UKL/ÖKL 20/10
UKL
GST Sydåsens U. Sassenach Anders Åslund
EST Hagalidens Calluna Bengt Hansson
EST Karsnäs Estelle Lena Eklind
EST Vallarfjället´s E-Akii Birgitta Winberg

ÖKL
IRST Red Carlic´s Chilli Marina Svensson
ESH Falcsagans Sir Ludde Jimmy Iwung
PH Lyngberga Micro Douglas Larsson
PH Windhovering Larch Bengt Hansson
IRSH Grizzly Ylva Lange
PH Riddarsporrens Rietje Björn Meijel
PT Björås Elda Björn Danås
ESH Danguns s-Chasse Richard Lundberg
IRST Ripfinnarens ZME Kristina Anna Mäki
PH Top Point Wilton Conny Andersson

Reserver
IRSH Nick Berit Mattsson
PH Björås El Zorro Leif Wikmo
PH Vatnsendas Frakkur Jörgen Junkergard
EST SL Pandy Anne Bünsow

SKL 20/10
GSH Svitjods Rebel Susanne Magnusson
PT Black Luckys Antonia Bertil Mårtensson
PT Boelsgard´s A Bloom Mila Laago
PT Vet Point´s Atena Bertil Mårtensson
PT Top Point Herta Mona Hammar
PH Top Point Krok Ulf Johansson
ESH Vallarfjället´s A-Ricco Jan Nilsson
ESH Högfjällshundens Qurre Tommy Hagerlund
PT Carnbrings Port Ellen Karin Thulin
PT Carnbrings Rosebank Claes Utterström
PH Fugledes Tiro Bjerke Andersson
PT Milrökens Tine Kenneth Persson
PT Vega Stefan Sigurdsson
PT Tilii Stefan Sigurdsson
IRST Janås Jet Camilla Paradis
PT Gamekeeper´s Neiti Carl-Fredrik Stolt
Lottning av Segrarklassen sker på lördag morgon 08.00 vid Stora Frögården
Reserver
IRST Ripfinnarens ZM Enya Tommy Hagerlund
PT Black Luckys Kajsa Kent Svensson
PT Top Point Kalla Marianne Dalunde


21/10 UKL/ÖKL

UKL
ESH Danguns Chewbacca Johanna Gustafsson Melin
PH Fugledes Charly Bjerke Andersson
EST Karsnäs Estelle Lena Eklind
PT Milrökens Rikki Tikki Tavi Kenneth Persson
PH Södersjöns Rusty Pia Jelkeståhl
EST Vallarfjället´s E-Arriba Birgitta Wingård

ÖKL
PT Top Point Hera Mona Hammar
IRSH Nick Berit Mattsson
IRSH Grizzly Ylva Lannge
IRST Ripfinnarens ZME Pleigi Tommy Hagerlund
PT Riddarsporrens Rietje Björn Meijel
EST Glitterdalens B-Blaze Marie-Louise Sjöberg
PT Björås Elda Björn Danås
PH Lyngberga Micro Douglas Larsson
PH Vatnsendas Frakkur Jörgen Junkergard
ESH Vallarfjället´s C-Birk Birgitta Winberg
IRST Red Garlic´s Chilli Marina Svensson
GSH Sansetters Together Lena Sanfridsson
PT Top Point Minna Marie-Louise Sjöberg
PH Top Point Milton Maria Rydlöv
ESH Danguns S-Chasse Richard Lundberg
IRST Heggelifjellets Mette-Marit Stefan Sigurdsson
PH Top Point Wilton Conny Andersson
PH Gamekeeper´s Nobel Carl-Fredrik Stolt
PH Mafia di Rinias Carl-Fredrik Stolt
ESH Falcsagans Sir Ludde Jimmy Iwung
IRST Ripfinnarens ZME Kristina Anna Mäki
EST SL Pandy Anne Bünsow
Prislista

181020 Hans Lundvall Ökl
IRSH Grizzly, Ylva Lannge 2 Ökl
PT Björås Elda, Björn Danås 1 Ökl
IRST Red Carlic's Chilli, Marina Svensson, för Anders Svensson 3 Ökl
ESH Danguns Chasse, Richard Lundberg 2 Ökl

181020 Lars Thulin Skl
PT Vet Point's Athena, Bertil Mårtensson 1Skl, VP, Cert
IRST Ripfinnarens ZM Enya, Tommy Hagerlund 2 Skl
PT Vega, Stefan Sigurdsson 3 Skl

181021 Lars Thulin Ukl/Ökl
Vallarfjällets E-Arriba, Birgitta Winberg 2 Ukl
PH Fugledes Charly, Bjerke Andersson 1 Ukl
IRST Heggelifjellets Mette Marit, Stefan Sigurdsson 3 Ökl

181021 Daniel Gustavsson Ökl
PH Top Point Milton, Maria Rydlöv 3 Ökl
IRST Ripfinnarens ZME Peigi, Tommy Hagerlund 1 Ökl VP
PT Riddarsporrens Rietje, Björn Meijel 1 Ökl
IRSH Nick, Berit Mattsson 2 Ökl
EST Glitterdalens B-Blaze, Marie-Louise Sjöberg, för Bertil Mårtensson 3 ÖklFrån vänster: Domare Lars Thulin, Stefan & Mette Marit, Bjerke & Charly samt Birgitta & ArribaFrån vänster: Anders & Chilla, Richard & Chasse, Ylva & Grizzly samt Björn & EldaDaniel håller kritik och Chasse lyssnar uppmärksamt.

Vinnare av segrarklassen. I mitten Bertil Mårtensson med Vet Point's Athena 1 Skl med Viltpris och Cert
Till höger - Tommy Hagerlund med Ripfinnarens ZM Zenya 2 Skl
Till vänster Stefan Sigurdsson med Vega 3 Skl 
ÖFK:s vårprov på Öland 10 - 11 mars 2018
Vi måste dessvärre avlysa vårprovet. Det har kommit och kommer alltför mycket snö för att kunna genomföra provet.

Kommissarie Anders Åslund 070-276 70 33 anders.medlemsservice@tele2.se