ÖFK:s höstprov på Öland 21 - 22 oktober 2017

Kommissarie Anders Åslund 070-276 70 33
anders.medlemsservice@tele2.se
Provledare Göran Häggfors 070 433 82 99
 
Program: Lördag 21 oktober
08.00 Samling på Stora Frögården, Mörbylånga
08.15 Avfärd UKL/ÖKL, SKL
Medhavd lunch i marken.
19.00 Middag Stora Frögården
  Söndag 22 oktober
08.00 Samling Stora Frögården, Mörbylånga
08:15 Avfärd UKL/ÖKL
Medhavd lunch i marken.
Avgift 550 kr per hund och start. Gäller samtliga klasser.
Insättes på ÖFK:s pg 42 89 25-2
Sista anmälningsdag och blanketter Den 13 oktober skall anmälningsblankett vara kommissarien tillhanda och startavgift inbetald på konto enligt ovan.
Anmälan görs på FA-blankett som ska vara fullständigt ifylld.
Apportbevis krävs för start i ÖKL.

För utlandsägda / registrerade hundar skall kopia av registreringsbevis bifogas.
Begränsning Två partier per dag. Vid överteckning gäller FA:s jaktprovsregler. 
Domare Camilla Paradis, Thore Larsson  
Förläggning STF Vandrarhem Stora Frögården.
Stora Frögårdsvägen 12, 386 60 Mörbylånga
Telefon: 0485-363 33 E-post: post@storafrogarden.se. Du bokar ditt boende själv
Middag På förläggningen lördag kväll. Anmälan görs till kommissarien i samband med provanmälan.
Provmarkerna blir på Öland.
OBS! Du som har vandringspriser att lämna tillbaka. Kontakta Mila Laago Ölands Fågelhundsklubb hälsar alla välkomna! 
Prislista
Parti 1 Camilla Paradis Parti 2 Thore Larsson
Nordvestjydens Lawa 1 Ukl HP Black Luckys Kajsa 1 Skl CK, Cert, Viltpris
Landborgens Maharajah 3 Ökl Tilii 2 Skl, CK, Viltpris
Danguns S Chasse 3 Ökl Viltpris Ripfinnarens ZM Enya 3 Skl, CK
    Boelsgaard's A Bloom 4 Skl
Parti 3 Camilla Paradis Parti 4 Thore Larsson
Top Point Herta 2 Ukl Heggelifjellets Mette Marit 2 Ökl, Viltpris
Black Luckys Carola 3 Ukl Östraby's Grace 3 Ökl
    Bronja 1 Ökl
Startlistor  
Parti 1 21/10 Ukl/Ökl Camilla Paradis Parti 2 21/10 Skl Thore Larsson
IRSH Kaselyckans Flash Ukl EST MacPerssons Ally  
PT Top Point Herta Ukl PT Black Luckys Kajsa  
EST Nordvestjydens Lawa Ukl PT Vet Point's Athena  
ESH Vallarfjällets C Birk Ukl PT Boelsgaards A Bloom  
ESH Falcsagans Sir Ludde Ukl PT Milrökens Tine  
IRSH Nick Ukl ESH Vallarfjällets A-Ricco  
PT Top Point Minna Ukl PT Vega  
IRSH Grizzly Ökl PT Tilii  
ESH Hagalidens Blackbird Ökl PG Fugledes Tiro  
EST Östrabys Grace Ökl IRST Ripfinnarens Enya  
ESH Landborgens Maharajah Ökl    
IRST Red Carlic's Chili Ökl Lottning Skl sker på lördag morgon
PT Bronja Ökl    
ESH Danguns S Chasse Ökl    
 
Parti 3 22/10 Ukl Camilla paradis Parti 4 22/10 Ökl Thore Larsson
IRSH Nick   IRST Red Carlic's Chili  
ESH Vallarfjällets C Birk   IRST Heggelifjellets Mette Marit  
IRSH Kaselyckans Flash   EST Östrabys Grace  
ESH Falcsagans Sir Ludde   ESH Hagalidens Blackbird  
PT Top Point Herta   PH Milrökens Stybb  
EST Nordvestjydens Lawa   PT Boelsgaards A Bloom  
EST MacPerssons Cayo   PT Isa  
PT Black Luckys Carola   IRSH Grizzly  
PT Top Point Minna   PT Bronja  
IRST Ripfinnarens Peigi   ESH Danguns Chasse  
Prisutdelning på söndagen sker i marken efter avslutat prov 
ÖFK:s skogsprov i Åseda 16 september 2017

Kommissarie Anders Åslund 070-276 70 33
anders.medlemsservice@tele2.se
Provledare Erik Sääf 073-033 53 25
 
Program: Lördag 16 september
08.00 Samling. Plats meddelas senare.
08.15 Avfärd ÖKL, UKL
Medhavd lunch i marken.
   
Avgift 550 kr per hund och start.
Insättes på ÖFK:s pg 42 89 25-2
Sista anmälningsdag och blanketter Den 11 september skall anmälningsblankett vara kommissarien tillhanda och startavgift inbetald på konto enligt ovan.
Anmälan görs på FA-blankett som ska vara fullständigt ifylld.
Apportbevis krävs för start i ÖKL.

För utlandsägda / registrerade hundar skall kopia av registreringsbevis bifogas.
Begränsning Ett kvalitetsparti. Vid för lågt deltagande förbehåller vi oss rätten att avlysa provet.
Domare Claes Carlsson  
Logi Kontakta Erik Sääf 073-033 53 25
  Ölands Fågelhundsklubb hälsar välkommen till Smålandsskogarna 

 


 
ÖFK:s vårprov på Öland 18 - 19 mars 2017

Kommissarie Anders Åslund 070-276 70 33 anders.medlemsservice@tele2.se
Provledare Göran Häggfors 070 433 82 99
 
Program: Lördag 18 mars
08.00 Samling på Stora Frögården, Mörbylånga
08.15 Avfärd UKL/ÖKL
Medhavd lunch i marken.
  Söndag 19 mars
08.00 Samling Stora Frögården, Mörbylånga
08:15 Avfärd UKL/ÖKL, SKL
Medhavd lunch i marken.
Avgift 550 kr per hund och start. Gäller samtliga klasser.
Insättes på ÖFK:s pg 42 89 25-2
Sista anmälningsdag och blanketter Den 10 mars skall anmälningsblankett vara kommissarien tillhanda och startavgift inbetald på konto enligt ovan.
Anmälan görs på FA-blankett som ska vara fullständigt ifylld.
Apportbevis krävs för start i ÖKL.

För utlandsägda / registrerade hundar skall kopia av registreringsbevis bifogas.
Begränsning Två partier per dag. Vid överteckning gäller FA:s jaktprovsregler. 
Domare Camilla Paradis, Bjerke Andersson och Björn Meijel  
Förläggning STF Vandrarhem Stora Frögården.
Stora Frögårdsvägen 12, 386 60 Mörbylånga
Telefon: 0485-363 33 E-post: post@storafrogarden.se. Du bokar ditt boende själv
Middag På förläggningen lördag kväll. Anmälan görs till Stora Frögården
Provmarkerna blir på södra Öland.
OBS! Du som har vandringspriser att lämna tillbaka. Kontakta Mila Laago Ölands Fågelhundsklubb hälsar alla välkomna! 

Parti 1 Camilla Paradis   Parti 2 Ökl Bjerke Andersson   
PT Riddarsporrens Rietje 1 Ukl GSH Blacksetter Calle Palmer  3 Ukl
PT Jezzie 1 Ukl PH Chriwall 's I Win 1 Ukl
PT Top Point Herta 2 Ukl PT Vega  2 Ökl
EST Cha-Cha 3 Ukl GSH Svitjods Rebel  1 Ökl
    EST Landborgens Miss Marple  1 Ökl
Parti 3 Camilla Paradis    Parti 4 Björn Meijel   
PT Jezzie  1 Ukl PH Fugledes Trio  1 Skl Cert
EST Upperwood Peggy Sue 3 Ukl PT Black Luckys Antonia  2 Skl CK
IRSH Grizzly  2 Ökl ESH Vallarfjället's A-Ricco  3 Skl
    PT Lyngberga Nora 4 Skl
    ESH Heegårds Z Cato  5 Skl
Parti 5 Kjell Gustavsson       
IRST Red Carlic's Red Hot Cappuccino 1 Skl Cert ÖFK riktar ett sort tack till alla markägare  
EST Landborgens Miss Marple  2 Skl CK som ställde upp med sina fina marker!   
PT Fugledes Viva  3 Skl    
170318
Parti1 Ukl Parti 2 Ökl
Cha-Cha Ukl Svitjods Rebel Ökl
Riddarsporrens Rietje Ukl Working Gundogs Blomma Ökl
Top Point Wilton Ukl SL Pandy Ökl
Vallarfjällets C-Birk Ukl Landborgens Miss Marple Ökl
Lagupus Lärk Ukl Landborgens Miss Moneypenny Ökl
Jezzie Ukl Isabeau des Quasars Ökl
Upperwood Peggy Sue Ukl Macperssons Bentley Ökl
Nick Ukl Grizzly Ökl
Carnbrings Screw Driver Ukl Vega Ökl
Macperssons Cayo Ukl Janås Inga-Lill Ökl
Top Points Herta Ukl
Chriwalls I Win Ukl
Gamekeeper's Neiti Ukl
Kongsvoldsrypas Duke Ukl
170319
Parti 3 blandparti Parti 4 Skl
Cha-Cha Ukl Höytjönnas Luna Skl
Top Point Wilton Ukl Barentsviddas C Giga Skl
Vallarfjällets C-Birk Ukl Boelsgaard's A Bloom Skl
Lagupus Lärk Ukl Carnbrings Rosebank Skl
Jezzie Ukl Macperssons Ally Skl
Upperwood Peggy Sue Ukl Vet Points Athena Skl
Nick Ukl Black Luckys Antonia Skl
Carnbrings Screw Driver Ukl Högfjällshundens Lina Skl
Top Points Herta Ukl Razzoya Skl
Landborgens Miss Marple Ökl Fugledes Tiro Skl
Landborgens Miss Moneypenny Ökl Vallarfjällets A-Ricco Skl
SL Pandy Ökl Landborgens Morris Skl
Svitjods Rebel Ökl Åshöjdens Walther Skl
Vega  Ökl Red Carlic's Red Hot Cappucino Skl
1:a reserv   Fugledes Viva Skl
Working Gundogs Blomma Ökl Tilii Skl
2:a reserv   Lyngberga Nora Skl
Isabeau des Quasars Ökl US Pettra Skl