För att kunna starta i öppen klass så måste din hund klara ett apportprov Provet går ut på att hämta in in minst tre av fyra apporter vilka ligger inom en ruta som är 50 x 50 meter. Under apporten skjuts det skott så att domaren kan se att din hund inte reagerar negativt på dem. Ölands Fågelhundklubb har ett antal domare som du kan anlita när du behöver testa din hund för start i öppen klass.
Alla våra jaktprovsdomare kan naturligtvis utföra provet men vi har även domare som enbart dömer apport.
Tony Boklund, Vassmolösa 073-044 36 73 Apportdomare
Jan Svensson, Borghom

0485-132 95

Apportdomare
Nils-Erik Nilsson, Färjestaden 070-646 49 01 Apportdomare
Jan Nilsson, Vassmolösa 0480-372 03 Honnörsdomare
Kjell Gustafsson, Grimslöv 0470-75 06 45 Jaktprovsdomare
Daniel Gustafsson, Grimslöv 0470-75 00 35 Jaktprovsdomare
Claes Carlsson, Jät 0470-310 22 Jaktprovsdomare
Hans Lundvall, Ljungby 0372-220 67 Jaktprovsdomare
Göran Häggfors, Kalmar 0480-201 26 Honnörsdomare
Anders Åslund, Rockneby 070-276 70 33 Honnörsdomare