Utställning Eriksöre söndag 4 augusti

Officiell utställning för brittiska stående fågelhundar på Eriksöre camping, Öland.

Domare: Nils-Erik Nilsson
Kommissarie: Roger Carlström, 0766-366 366

Valpklass 200 kr
Veteranklass 200 kr
Övriga klasser 325 kr

Betalning i första hand Swish till 123 252 2209 eller till ÖFK:s pg 42 89 25-2
Märk inbetalningen med hundens namn och klass

Anmälan görs på FA-blankett som ska vara fullständigt ifylld och skickas till Kristina ”Tintin” Öman på kristina.oman@telia.com eller per post till Kristina Öman, Slättvägen 16, 386 34 Färjestaden. Kristina har telefon 0706-573058 om du har några frågor
https://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/.
För utlandsägd hund måste kopia på registreringsbevis bifogas.
Sista anmälningsdag är 26 juli 2024. Då ska komplett anmälningsblankett samt avgift vara oss tillhanda.

Dagen före utställningen har ÖFK sin klubbdag med skytte, apporttävling och samvaro kring grillen. Mer information kommer.

Välkomna!