Årsmöte 2023

Före årsmötet hade vi en uppskattad exkursion till Ottenby, där vi fick ta del av verksamheten på fågelstationen av BirdLife Sverige. Robert Ekholm berättade sedan om dovviltet och kungajakterna i Ottenby Lund

Årsmötet hölls på Station Linné, och särskilt värt att nämnas är att Anders Åslund utsågs till hedersledamot i ÖFK. Vi tackade också av de avgående styrelseledamöterna Claes Lindström, Jimmy Iwung och Johan Bodin.

Styrelsens nuvarande sammansättning hittar ni här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *