Enkät – Tillgången på rapphöns

För femte året i rad genomför nu Östra fågelhundsklubben (tidigare Ölands Fågelhundsklubb) en enkät med syfte att följa upp tillgången på rapphöns. De senaste åren har vi sett en uppgång i populationen och nu ska det bli spännande att se om trenden håller håller i sig.

Du som har lite koll på rapphönsen på dina marker ombeds svara på enkäten. Det bör bara ta några minuter. Resultaten kommer så småningom att publiceras på klubbens hemsida. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckvkCkod0XxUEyDF5dAoniqiJN1rvegtEjXZ5SeOgXh8KbRA/viewform?usp=sf_link