Årsmöte

Ölands Fågelhundsklubb hade sitt årsmöte i Närshamn på Gotland. Årsmötet beslöt att klubben ska byta namn. Det nya namnet är Östra Fågelhundsklubben med samma förkortning som tidigare, ÖFK. Beslutet klubbades med ordförandeklubbor från både gamla GFK och ÖFK. Ny i styrelsen är Kjell Gustafsson och avgående ledamoten Erik Sääf tackades för fina insatser under 5 år.

Efter årsmötet berättade Dan Persson, fältviltkonsulent vid Jägareförbundet om hur vi förbättrar förutsättningarna för de vilda rapphönsen.

Den nya styrelsen ser ni här: