Vårprov Öland 25-27 mars

Ett samarrangemang mellan SISK och ÖFK i solens tecken som sig bör på Öland. Tre dagar med totalt 7 partier och bra med parhöns. Förläggning på Station Linne’ visade sig vara ett lyckokast som vi gärna använder igen.

SISK höll sina fyra partier, två blandpartier på fredagen med Per Ahlquist som markvärd i Södra Sandby och Norra Möckleby och SISK segrarklass avgjordes med Nils-Erik Nilsson som markvärd i Stenåsa, Brunnebyar och Runsbäck med omkringliggande byar. Superfina marker som höll bra med fågel. För utförligare redogörelse av dessa prov och utställning se Länk.
Pristagare blandparti, grattis till IRST Ripfinnarens Astrid med ägare/förare Claes Lindquist 1 ökl IRST Bird hunters Choice Saffran med ägare/förare Jonathan Fexgård 3 ökl ESH Hagalidens My Sweet Lord med ägare/förare Charlotta Sundqvist 3 ökl Placeringar segrarklass, grattis till 1 skl cert, cacit , IRST Janås Jet med ägare/förare Camilla Paradis 2 skl ck, PH Top Point Purdey med ägare/förare Alexander Bennergård 3 skl ck, EST Stina med ägare/förare Alexander Bennergård 1 skl , IRSH Grizzly med ägare/förare Ylva Lannge 2 skl, EST Hagalidens Carmenzita med ägare/förare Kjell Gustavsson

ÖFK’s prov började med ett blandparti i Långöre-Ormöga med Anna Olsson och Gunnar Nicklasson som markvärdar. Niklas Bodin dömde ett fullt parti i strålande solsken, men med en ganska snål nordlig vind vilket gjorde det tuffare att hitta hönsen för hundarna. Domare NB gav hundarna gott om släpptid och vid dagens slut kunde vi räkna ihop 6 parhöns och två pristagare. Grattis till PT Gamekeepers Bring It On med ägare/förare Claes Carnbring 1 ukl hp ESH Hagalidens My Sweet Lord med ägare/förare Charlotta Sundqvist 3 ökl.

Söndagens avslutande partier, ett blandparti i Lerkaka och ett segrarklassparti i Ytterby med markvärdar Mattias Ingeman resp Patrik Sundin. Blandpartiet i Lerkaka dömde Torbjörn Larsson och totalt räknade vi under dagen ihop 8 par höns, någon fasan och två morkullor. Hararna visade också upp sig, vilket ställde till det för ett par hundar. Två hundar klarade av rapphönsen. Grattis till EST Högfjällhundens Jackie med ägare/förare Lena Hagerlund 2 ukl PH Rallarjans Achilles med ägare/förare Douglas Larsson 3 ökl.

Segrarklassen i Ytterby dömde Niklas Bodin med ett starkt parti med sig ut i markerna. Utmanande marker som krävde sina offer, men som några hundar klarade med den äran. 5 parhöns och ett antal fasaner fann hundarna, gratulationer till följande prispall. 1 skl cert, PT Björås Elda med ägare/förare Björn Danås 2 skl ck, PT Kokanees Bubbi med ägare/förare Per-Ola Brekke 3 skl ck, EST Stinamed ägare/förare Alexander Bennergård.

ÖFK sänder ett stort tack till domare, markvärdar, kommissarie, Station Linne’, SISK och till alla deltagare.