2022

Planerade aktiviter 2022:

26-27/3, Fältprov Öland
25-27/3, SISK Huvudprov och utställning
31/3, Årsmöte på Gotland

1-2/4, Fältprov Gotland

Sommar, träning. Öland, Gotland, fastlandet.
Sommar, exkursion biotopvård.

7/8, Utställning Öland.

Det kommer fyllas på med höstens aktiviteter löpande.