Rapphönsenkät 2021

För fjärde året genomför ÖFK en enkät med syfte att följa tillgången på rapphöns. Tidigare års resultat hittar du här. (Länka!). Nu ber vi dig svara på årets enkät och det ska bli intressant att följa resultaten nu när Gotland och gamla Östsvenska kan komplettera bilden. Resultaten kommer att läggas ut på hemsidan när svaren är inne och vi ber dig svara före Lucia så klarar vi sammanställningen före jul.
https://docs.google.com/forms/d/16Z-6g1bzshr0wvR7IFLUlmu30sAqJJaCf5Cv-AvHHo0/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1pbWqEz-f8JwSxj23gIv5iQwr0uXhatawrl-3EtkupfNNOs-rBSQK9xR0