Namnbyte

Styrelsen för Ölands Fågelhundsklubb anser att klubben bör byta namn. Ett eventuellt beslut kommer att tas på årsmötet den 31 mars på Gotland. Naturligtvis beror behovet av namnändring på att klubben nu omfattar en betydligt större geografi än tidigare. Namn som har nämnts i sammanhanget är Öland – Gotlands Fågelhundsklubb och Östra Fågelhundsklubben. Vad tycker du klubben ska heta? Skriv gärna dina synpunkter som en kommentar eller kontakta någon i styrelsen.http://olandsfagelhundsklubb.se/styrelsen/

http://olandsfagelhundsklubb.se/kontakt/