ÖFKs exkursion om rapphönsbiotoper den 2 juli 2021

Exkursionen samlade ca 60 deltagare från Mälardalen i norr till Skåne i söder. Intresset var alltså mycket stort för det fleråriga projekt som Kungliga jaktklubben bedrivit på sina marker i Hulterstad och Alby på sydöstra Öland. Vi som deltog fick lära oss att förebilden är engelsk där forskning och erfarenhet visar att en nyckelfaktor för att få en stor population av vilda rapphöns är att kycklingarna får god tillgång på insekter under sina första levnadsveckor. Ett sätt att erbjuda detta är att odla så kallade blommande fältkanter och på klubbens marker finns 1,6 mil sådana blommande fältkanter. Denna form av biotopvård är inte bara bra för rapphönsen utan för hela den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. 
Utöver representanter från Kungliga jaktklubben medverkade experter från Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen i Kalmar, Linnéuniversitetet och Svenska jägareförbundet. Till alla dessa och till markägarna som generöst ställde upp under dagen riktar Ölands Fågelhundsklubb ett varmt tack för en trevlig och informativ dag.
Om du vill läsa mera om hur man odlar för rapphönsen och den biologiska mångfalden kan du läsa i den broschyr som ÖFK tagit fram. Du hittar den här.