Inbjudan till exkursion om rapphönsbiotoper den 2 juli 2021

Rapphönskycklingar i en anlagd fältkant. Foto: Eric Ringaby

Rapphönan och många andra fåglar och insekter har minskat i det moderna jordbrukslandskapet.  

Genom relativt enkla åtgärder är det möjligt att förbättra miljön för rapphönsen och andra arter knutna till jordbrukslandskapet. Ölands fågelhundsklubb ordnar den 2 juli en exkursion för att visa goda exempel och stimulera till åtgärder som ger ökad mångfald i det öppna landskapet.    

Hela exkursionen sker utomhus och vi hoppas att restriktioner mot folksamlingar inte ska hindra ett stort deltagande.  

Samling klockan 09.30 vid Hulterstad Kyrka. Exkursionen beräknas avslutas senast klockan 15.00. Ölands fågelhundsklubb bjuder förmiddagskaffe och Jägareförbundet, Kalmar på en enklare lunch. 

Deltagarlista om några vill försöka samåka,
http://olandsfagelhundsklubb.se/wp-content/uploads/2021/06/Deltagare-2-juli.pdf

Medverkande: 
Carl von Essen, ansvarig för Kungliga jaktklubbens rapphönsprojekt  
Dan Persson, fältviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet 
Erica Lindquist, ordförande Mörbylånga jaktvårdskrets 
Seved Johansson, Jägareförbundet Kalmar län 
Mats Halling, Hushållningssällskapet, VD 
Emma Persson, Hushållningssällskapet, ansvarig för projektet Hela Sverige Blommar 
Robert Ekholm, Hushållningssällskapet, växtodlingsrådgivare 
Sebastian Sohlberg, Malmgård viltfrö. 
Karin Bergman, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar 
Helena Lager, koordinator hotade arter vid Länsstyrelsen i Kalmar 
Per Olsson, ordförande Ölands Fågelhundsklubb. Exkursionsledare. 

Inbjudan riktar sig till alla  med intresse av mångfaldsfrågor i jordbrukslandskapet och då speciellt till medlemmar i Ölands Fågelhundsklubb.  

Frågor och anmälan sker till per@harkullen.se. Vi vill ha din anmälan senast den 28 juni.  

Om du vill läsa mera om rapphönan och vad vi kan göra för att förbättra dess situation så kan du gå in på Ölands fågelhundsklubbs hemsida www.olandsfagelhundsklubb.se.  

Välkommen!

     Blommande fältkant.  Foto: Eric Ringaby