Hur får vi flera vilda rapphöns?

ÖFK har tagit fram en enkel broschyr om rapphöns. Den beskriver hur vi kan göra för att få flera vilda rapphöns. Broschyren kan laddas ner härOm du hellre vill ha några tryckta exemplar för att sprida till jordbrukare eller andra kan du vända dig till någon i styrelsen. 
Om det blir aktuellt för dig att träffa en överenskommelse med de som brukar marken om att anlägga biotoper för rapphöns kan du använda en avtalsmall som du hittar härÖFK har också fått några påsar med lämpligt utsäde av vår sponsor Malmgård Viltfrö. Dessa delar vi ut till medlemmar i klubben så långt de räcker. Kontakta Per Olsson om du är intresserad. Du når honom på per@harkullen.se.