Vårprov på Öland och Gotland

För mer information se under respektive prov. Proven arrangeras enligt de riktlinjer FA satt upp.

Öland:
http://olandsfagelhundsklubb.se/oland-var/
Gotland:
http://olandsfagelhundsklubb.se/gotland-var/

SKK har uppdaterat Covidregler framåtriktat!

Läs in dej på SKKs uppdaterade Covidregler samt FAs beslut om hur de ska tillämpas under våren 2021, dvs tills vidare.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen

 • ”Detta gäller från den 8 februari 2021 tills att myndigheterna beslutar om att ändra gränsen om 8 personer som antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. Då kommer SKK ta ett nytt beslut”
 • ”All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in”
 • ”Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten”
 • ”Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten”
 • Regional prägel – resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de allmänna råden”
 • Centralstyrelsen ser problem med möjligheten att kunna genomföra nationella, nordiska och internationella mästerskap. Detta gäller åtminstone under första halvåret 2021. Frågan kommer hållas under uppsikt med avsikt att återkomma till den vid ett senare tillfälle”

Aktiviteter inom FA-organisationen

Smittspridningen i samhället ställer till det för våra verksamheter och mycket annat.
FA har huvudmannaskapet för arrangerandet av våra jaktprov och det är FA som anger riktlinjer och tar beslut om hur SKK´s restriktioner ska hanteras rent praktiskt.
Följs inte FA´s riktlinjer och beslut riskerar resultat från arrangemang att annulleras.
Nedan ser ni vilka restriktioner och anvisningar som FA’s kommittéer beslutat ska gälla tills nya beslut fattas av FHM och SKK.

För att uppfylla kravet om ”regional prägel och undvikande av långa resor” har FA beslutat begränsa möjligheten för deltagande genom att dela in lokalklubbarna i fyra till medlemsantalet någorlunda likvärdiga regioner enligt nedan:

 • Region 1: ÖNFK, SNFK och VBFK
 • Region 2: NNFK
 • Region 3: MFK
 • Region 4: VFK, ÖFK och SFK

Inget resande, vare sig för domare eller deltagare, mellan regionerna är tillåtet. Tyvärr kan medlem i gränsområde hamna i kläm och inte kunna delta som den brukat. Detta är beklagligt men inte mycket att göra åt.

Generellt gäller följande:

 • Max 8 personer inklusive domare per samling
 • Vid överteckning gäller lottning som vanligt
 • Inga konkurrensklasser får arrangeras
 • Det är förarens klubbtillhörighet som räknas inte hundägarens
 • Vid prov där fågel får fällas kan startpistol ersätta hagelbössa för att hålla ned antalet personer i partiet

Arrangör kan anordna prov med ett parti på förmiddag och ett parti på eftermiddag. Givetvis får även partier anordnas över heldag om max antal personer följs.

För halvdagsprov gäller:

 • Max 7 hundar per parti
 • Ingen hund tillåts starta mer än en gång per dag