Planerade aktiviteter 2021

Alla planer för 2021 är än så länge mycket preliminära. Orsaken är givetvis de restriktioner som den pågående pandemin kommer att medföra. I takt med att läget klarnar kommer ytterligare information att läggas ut på vår hemsida.

21-22/3 Fältprov på Öland.

23-24/3 Kurs på Gotland, anordnas av Pointerklubben http://pointerklubben.se/

26-27/3 Fältprov på Gotland

16/5 Utställning Mantorp, Östergötland

Slutet maj Exkursion Biotopvård på Öland

1/8 Utställning Eriksöre, Öland

Vecka 38 Pointerklubbens huvudprov på Gotland

Vecka 38 Fältprov på Gotland

23-24/10 Fältprov på Öland

Utöver ovanstående kommer klubben att anordna några klubbdagar samt några träningsgrupper. Detaljer kommer senare.