Ölands fågelhundsklubb växer

Ölands fågelhundsklubb som just firat 50 år utökar nu sitt verksamhetsområde. Till klubben förs Östsvenska fågelhundsklubben samt Gotland. Detta betyder att klubben nu får ca 100 medlemmar, flera aktiviteter och ett betydligt större verksamhetsområde. Till styrelsen har adjungerats Eva Granfeldt från tidigare Östsvenska och Björn Meijel från Gotland. Eftersom vi inom den nuvarande geografin finner Sveriges bästa rapphönsmarker och ett stort intresse för jakt med brittiska stående fågelhundar hoppas vi på ett stort engagemang från både gamla och nya medlemmar. Vid kommande årsmöte ska en ny styrelse väljas och vi hoppas på god uppslutning från klubbens nya medlemmar.

Alla nya medlemmar i Ölands Fågelhundsklubb hälsas hjärtligt välkomna.

Styrelsen genom Per Olsson