2021

Planerade aktiviteter 2021

Alla planer för 2021 är än så länge mycket preliminära. Orsaken är givetvis de restriktioner som den pågående pandemin kommer att medföra. I takt med att läget klarnar kommer ytterligare information att läggas ut på vår hemsida.

21-22/3 Fältprov på Öland.

23-24/3 Kurs på Gotland, anordnas av Pointerklubben http://pointerklubben.se/

26-27/3 Fältprov på Gotland

2/7 Exkursion Biotopvård på Öland, http://olandsfagelhundsklubb.se/2021/07/03/ofks-exkursion-om-rapphonsbiotoper-den-2-juli-2021/

31/7 Årsmöte och klubbdag, http://olandsfagelhundsklubb.se/2021/07/07/arsmote-och-klubbdag-31-juli/

1/8 Utställning Eriksöre, Öland, http://olandsfagelhundsklubb.se/eriksore/

21/8 Utställning Mantorp, Östergötland, http://olandsfagelhundsklubb.se/mantorp/

21-22/9 Pointerklubbens huvudprov på Gotland

21-22/9 Fältprov på Gotland

23-24/10 Fältprov på Öland