Preliminär redovisning av 2020 års rapphönsenkät

Hittills har det kommit in 11 svar på årets rapphönsenkät. Denna redovisning är kortfattad och preliminär och vi hoppas att flera kommer att svara. Totalt omfattar svaren 6800 ha vilket är ungefär lika stor areal som tidigare år. Resultaten visar en svagt uppåtgående trend för rapphönsen även om det är långt kvar till situationen i ”fornstora dar”. I år ingick frågan om hur stora kullarna var, och några siffror från tidigare år som jämförelse saknas. 2020 var kullen i genomsnitt 7,4 fåglar vilket av många anses vara lite. Om orsakerna till den svaga ökningen av rapphönsen och de små kullarna kan vi bara spekulera. Förhoppningsvis kommer framtida forskning att ge ytterligare kunskap. I figuren ovan visas utvecklingen de tre år vi genomfört enkäten. 
Om du inte redan svarat på enkäten och vill bidra kan du utnyttja nedanstående länk. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKWj9JNPSP7S341V9k3Yb3UQhXaMuIpNe6P2DvV3C6e2dhZQ/viewform?usp=sf_link