Rapphönsenkät 2020

ÖFK har de senaste åren gjort en årlig enkät över tillgången på rapphöns på Öland. Svaren, i aggregerad form, redovisas på ÖFKs hemsida och på årsmötet. Både medlemmar och andra intresserade är välkomna att svara på enkäten. ÖFK arbetar för att genom ökad kunskap förbättra situationen för de vilda rapphönsen på Öland och genom att svara på enkäten hjälper du till. Det tar bara några minuter att svara på enkäten och vi hoppas på din medverkan!
De tidigare årens enkäter har visat att tillgången på rapphöns på flertalet marker är dålig och stammen knappt jaktbar. Undantag finns och särskilt på marker där man odlat för rapphönsen särskilda grödor samt hållit efter predatorerna. En klar brist i det moderna jordbrukslandskapet är tillgången på insekter när rapphönskycklingarna är små. Ett sätt att förbättra situationen är att odla så kallade ”blommande fältkanter”. Det finns klara belägg för att detta ökar tillgången på vilda rapphöns.
Ordförande Per Olsson

Länk till enkäten:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKWj9JNPSP7S341V9k3Yb3UQhXaMuIpNe6P2DvV3C6e2dhZQ/viewform?usp=sf_link