Förslag till sammanslagning mellan Ölands fågelhundsklubb och Östsvenska fågelhundsklubben

Östsvenska fågelhundsklubben har 28 medlemmar (ÖFK har drygt 40 medlemmar) och de är för få för att upprätthålla en meningsfull verksamhet. Deras verksamhetsområde gränsar till ÖFK:s och omfattar Östergötland och delar av Sörmland och Småland. Se kartan här nedan. De har därför anmält intresse av att uppgå i ÖFK. Fågelhundarnas arbetsutskott (FA) anser att detta är den bästa lösningen och är de som ytterst beslutar i frågan. Styrelsen för ÖFK har diskuterat frågan och tillstyrker en fusion mellan Östsvenska Fågelhundsklubben och Ölands Fågelhundsklubb. En fusion bör genomföras vid kommande årsskifte och skulle skapa en större och mera kraftfull förening. Namnet skulle även fortsättningsvis vara Ölands Fågelhundsklubb. Styrelsen för ÖFK vill gärna få medlemmarnas synpunker på en eventuell fusion innan slutligt beslut fattas. Kontakta någon i styrelsen om du har synpunkter.